| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Get control of your email attachments. Connect all your Gmail accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize your file attachments. You can also connect Dokkio to Drive, Dropbox, and Slack. Sign up for free.

View
 

ALEXANDRE

Page history last edited by antoniogaliza 11 years, 12 months ago

     CONTINÚA A AVENTURA

 

    Velaquí os primeiros deseños máis ou menos serios do que queremos facer na nosa finca miña nai e máis eu. O lugar é unha finca de dúas hectáreas e pico sita a uns 16-17 km de Lugo, aínda que semella estar moito máis lonxe da "civilización". E quizais si o esteña. Atópase na parroquia de Santiago de Duarría, concello de Castro de Rei. Inclúe unha antiga casa de pedra (non tanto como a de Paul e Emmy) de máis de un século, unha palleira onde se gardaba en tempos o carro, outro que servía de almacén de ferramentas, leñeira e forno de pedra, un pozo, unha chea de froitais diversos e moita vida...

 

 

 

 

    Este é un calco do plano do SixPac sobre o que fixen un mapa de zonas e sectores, ademais de identificar algúns dos elementos que se desenvolverán en posteriores planos (coas correspondentes explicacións).

A continuación, un esbozo do que pretendemos que sexa o galiñeiro.

 

 

 

    O debuxo da esquerda é a planta. Casualmente, cada un dos tres rectángulos que a forman responde á proporción áurea. A carón pódese ver o alzado, no que se distingue claramente unha zona duns 40 cm que vai enterrada, o cal responde a unha doble finalidade: evitar que as pitas fuxan e que a xineta ou outro predador entre escarvando. Dispón de dúas zonas de céspede para ir alternando e facilitar así a rexeneración.

 

    Na imaxe inferior, pódese ver (abaixo) o garaxe que se vai adosar á casa, que será construido coa mesma pedra e, anexo a el, un lavadoiro que recollerá a auga da chuvia captada polo tellado. Será unha zona fresca, sempre á sombra do castiñeiro ou da propia casa. Ademais, o garaxe será espacioso, polo que tamén se poderá usar como pequeno almacén.

    Na parte superior do debuxo atópase o rudimentario deseño da nosa futura aula taller, que era antigamente o alpendre onde se gardaba o carro. Ademais dos elementos indicados, faráselle un altillo onde se colocarán colchóns sobre palés, xa que será onde se aloxe a xente que veña a facer algún curso.

 

 

 

 

    O seguinte deseño é, quizais, o máis complexo ata o de agora. Trátase do sistema de depuración de augas residuais. Detrás da casa hai unha zona onde, no seu momento, se botaron os escombros da obra, polo que quedou elevada con respecto ó terreo do arredor. Agora, anos despois, xa foi colonizado por diversas especies vexetais e forma parte indiferenciada da finca. Por debaixo desta zona é por onde imos canaliza-las augas residuais cara a unha serie de filtros que se suceden en tamaño (de maior a menor) ata o filtro adsorbente de carbón activo e un de terra biolóxicamente activa que ten por finalidade facer que a auga non quede desposuída dos microorganismos que de forma natural habitan nela. Unha vez pasada esta fase, a auga filtrada vértese a unha balsa repleta de plantas macrofitas, que se alimentarán dos residuos que non fosen filtrados. Dita balsa ubicarase xusto enriba dun pequeno acuífero colgado, oportunamente localizado nesa parte da finca.

    A carón desta zona, situarase a piscina (duns 200 metros cadrados), que será máis ben unha pequena lagoa na que poder nadar un pouco, e que contará co seu propio sistema de autodepuración e unha ampla zona de esparcimento.

    O que se ve ó Oeste formará parte dun proxecto máis ambicioso que esperamos levar a cabo, pero que non corresponde a esta fase do deseño (aínda que o temos en conta ó deseñar).

 

 

 

 

 

    Na actualidade, estou a desenrolar máis amplamente o proxecto circunscrito a esta finca, aproveitando que un dos módulos do Ciclo Superior de Saúde Ambiental que curso é "Proxecto Integrado", así que colgarei nas próximas semanas ou meses novos avances, máis detallados, do mesmo.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.