| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Impulsando unha Rede de Troco na Coruña_galego

Page history last edited by Sergio ANP 11 years, 8 months ago

[versión en castellano]

 

Páxina sobre o deseño inicial dunha iniciativa impulsada por un alumno do curso de Certificado de Deseño en Permacultura realizado en Tanquián-Galiza (2007), impartido polo Nodo Espiral (Academia de PermaCultura).

 

Visita a web da Rede de Troco da Coruña para ver como se foi desenvolvendo, o seu funcionamento actual e a forma de contacto.

 


 

A tempada 2007/08 estiven impulsando unha rede de troco local a pequena escala.

 

A idea xurde e está inspirada polo visto no módulo 5 do curso de Permacultura, concretamente pola proposta-modelo da Red de Trueque de La Palma, un dos modelos que a priori me pareceu máis completo e con máis posibilidades. Isto complementouse cun labor de documentación, principalmente a través dos materiais recopilados en http://monedascomplementarias.pbworks.com/.

 

 

CREANDO UNHA REDE DE TROCO NA CORUÑA

 

 Obxectivos finais:

 • fomentar unha economía alternativa, baseada nas necesidades das persoas, non do mercado

 • crear unha pequena comunidade/grupo de apoio e recuperar as vantaxes de pertencer a ela

 • relativizar/disminuír a importancia dos cartos nas nosas vidas

 • revalorizarnos, comprobar na práctica que somos capaces de facer moitas cousas por nós mesmxs (habilidades, capacidades, coñecementos, coidados, apoio emocional...)

 

 Estratexia:

 • crear unha rede de troco multirrecíproco-multilateral de bens e servizos, de ámbito local e a pequena escala

 

 Táctica:

 • programar unha xornada de troco (convocar xuntanza informativa-dinamizadora para crear grupo efectivo que configure o núcleo da futura rede)

 

 

Como primeiro paso, convocouse a "I Xornada de Troco Multilateral" o día 10 nov´07 no local da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, asociación coñecida e con certo prestixio (fundada en 1976), cun local céntrico, cómodo e "non excluínte".

 

Nela explicáronse e puxéronse en práctica diversas ferramentas como: troco de bens e servizos (recíproco), bancos de tempo, moedas complementarias locais/rexionais e redes de troco multilateral/multirrecíproco.

 

Á xornada acudiron 18 persoas, 15 delas residentes habituais na Coruña, e 3 en Lugo e Compostela, estas últimas vinculadas a experiencias-proxectos dun incipiente banco de tempo e de mercadiños de troco na rúa, respectivamente.

 

     

 

 

 

 

PROGRAMA

 

 1. Recepción

 2. En pequenos grupos, falar das impresións coas que se chega á xornada (por que estou aquí, que espero atopar...) --> rompexelos inicial, primeiros contactos...

 3. Mercadiño de troco convencional (troco recíproco de bens)

 4. Mercadiño de troco de servizos-coñecementos (troco recíproco de servizos)

 5. Reflexión sobre as limitacións dos sistemas anteriores

 6. Explicacións e exemplos: bancos de tempo e moedas complementarias locais e rexionais

 7. Intermedio (saír á rúa, fumar, desconectar, socializar, pensar na lista de "pidos e ofrezos")

 8. Explicación e simulacro de rede de troco (listado de peticións e ofrecementos de bens e servizos, valorar os ofrecementos en relación á moeda propia, contabilidades individual e grupal, compartir impresións)

 9. Lanzar pregunta-proposta: hai vontade e compromiso para crear unha rede de troco a pequena escala?

 10. Recoller contactos das persoas interesadas

 11. Avaliación

 12. Remate da parte expositiva

 13. Comida-tentempé compartido

 14. Recollida-Fin

 

 

      

 

 


 

Tras unha xuntanza o 3 dec´07, á que acudiron 4 persoas que non foran á xornada previa, a Rede comezou a funcionar. Así, creouse unha táboa cunha ferramenta-web para, provisionalmente, servir para a comunicación entre os membros. Enlace á táboa.

 

 

CARACTERÍSTICAS e FUNCIONAMENTO da Rede de Troco

(proposta 3-12-07)

 

 • Independente e autónoma: sen vinculación a institución nin entidade algunha.

   

 • Autoxestionada: con total capacidade para decidir sobre o seu funcionamento.

   

 • Confianza mutua como base para fomentar os trocos.

   

 • A Rede actúa de intermediaria entre os seus membros. Os trocos realízanse baixo a responsabilidade dos seus integrantes.

   

 • A Rede está aberta a novos membros, co requisito de asistir a algunha das xuntanzas abertas convocadas periodicamente.

   

 • Ao comezo, a Rede (nós) outorga (outorgámonos) a cada membro (a nós mesmxs) un saldo de __ unidades.

   

 • Cada membro adquire os seguintes compromisos ante os demais membros da Rede:

  • comunicar os intercambios efectuados

  • levar a contabilidade do seu saldo persoal

  • non exceder as __ unidades de saldo persoal, tanto positivo como negativo

  • en caso de desvincularse da Rede, deixar un saldo persoal igual ou superior ao outorgado ao comezo (para evitar sensacións de “aproveitamento interesado”)

    

 • O tempo empregado nas tarefas necesarias para o funcionamento da Rede “revertirase” como saldo positivo para as persoas que as leven a cabo. Exemplos: conta de correo-e, organizar unha xuntanza periódica, etc.

   

 • Autorresponsabilidade individual e grupal respecto á observación das normas de funcionamento consensuadas.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.